1. Tableau général des vitamines
  2. Vitamine A (rétinol)
  3. Vitamine B9 (acide folique)
  4. Vitamine B12 (cobalamine)
  5. (Vitamine B17) (laetrile)
  6. Vitamine C (acide ascorbique)
  7. Vitamine D (calciférol)
  8. Vitamine E